Server Hardware Maintenance (Истражување)
  • Важност на пораката - Критична
  • Влијаат Сервер - Tui
  • We have identified a hard-drive in the server TUI, we will be replacing a faulty hard-drive in one of our servers.

  • Дата - 21/03/2022 20:56 - 21/03/2022 00:00
  • Последна промена - 22/03/2022 00:00

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
Tui PHP инфо