Server Hardware Maintenance (Undersøker)
  • Prioritet - Kritisk
  • Berører Server - Tui
  • We have identified a hard-drive in the server TUI, we will be replacing a faulty hard-drive in one of our servers.

  • Dato - 21/03/2022 20:56 - 21/03/2022 00:00
  • Sist oppdatert - 22/03/2022 00:00

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
Tui PHP-info